Gradimo vključujočo družbo in trajnostno prihodnost Slovenije.

ETRI SKUPNOST

 

Etri skupnost je skupnost podjetij, organizacij in posameznikov,

kjer ustvarjamo vključujočo družbo z ustvarjanjem delovnih mest za vse.

Dostojanstvo

Človekovo dostojanstvo je temelj našega delovanja. Dosledno se zavzemamo za spoštovanje človekovih pravic in verjamemo, da lahko vsak posameznik najde svoj prostor pod soncem in delovno mesto, ki ga izpolnjuje in mu omogoča karierni in osebni razvoj.

Odgovornost

Delovanje v skupnosti pomeni sprejemanje odgovornosti. Najprej do samega sebe, sočloveka, podjetja, lokalne skupnosti, okolja in kulturne dediščine. Odgovorno prispevamo k trajnostnemu razvoju podjetja in družbe.

Pravičnost

Odprti in spoštljivi odnosi do sodelavcev, kupcev, dobaviteljev, proizvajalcev, partnerjev, skupnosti in družbe so temelj našega poslovanja.

Preglednost in zanesljivost

S spoštovanjem zakonskih predpisov, interesov naših partnerjev in ostalih deležnikov, želimo prispevati k izgrajevanju vključujoče družbe in konkurenčnega trajnostnega gospodarstva in družbe.

ETRI BAZAR

 

Etri bazar ponuja izdelke in storitve, ki sledijo Etri načelom® in standardom in odgovornim kupcem omogoča Nakup z namenom.

Kaj so Etri načela®?

  1. Pridelava, predelava in proizvodnja izdelkov ter izvajanje storitev omogočajo sledljivost izvora sestavin, virov in procesov. Varujejo naravo in naravne vire, kulturno in industrijsko dediščino Slovenije.
  2. Delovna mesta in procesi zagotavljajo vključevanje ranljivih skupin, jim ponujajo varnost in dostojno delo ter jih vračajo v delovno in družbeno okolje po meri človeka.
  3. Izdelki in storitve prispevajo k trajnostnemu razvoju podjetij, lokalnih skupnosti, okolja in družbe in zagotavljajo pozitivne družbene učinke.
  4. Izdelki in storitve so inovativni, temeljijo na zdravih poslovnih temeljih in težijo h krožnemu gospodarstvu ter trajnostnemu razvoju Slovenije.
  5. Odgovornim potrošnikom omogočajo odgovorni nakup, ki se s svojimi učinki vrača v delovanje Etri skupnosti, ozavešča, gradi in spreminja družbene modele delovanja, zaposlovanja in sobivanja v Sloveniji.

ČLANI ETRI SKUPNOSTI

Dogajanje v Etri skupnosti